o nas

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO SPORTOWE "POMERANIA"
posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

Od 1 stycznia 2006r. Każdy uzyskujący przychody w roku 2005 może wesprzeć stowarzyszenie przekazując na jego rzecz 1% podatku obliczonego zgodnie z Art.. 27 ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłacając na konto B. S. Jastrowie oddz. Szczecinek

nr 50 8935 0009 1300 1645 2000 0010

 

Uzyskane środki finansowe będą przeznaczone na działalność statutową dotyczącą dofinansowania szeregu imprez dla dzieci i młodzieży (obozy letnie i zimowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne) szczególnie dla dzieci z rodzin wymagających pomocy.

 

 

 

 Krótka prezentacja

 Krótki rys historyczny

 

Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek zostało powołane 27 kwietnia 1998 roku po zlikwidowanym MLKS Szczecinek (wcześniej LKS Szczecinek). Rejestr w Sądzie Okręgowym w Koszalinie otrzymaliśmy 6 sierpnia 1998 roku.

Celem stowarzyszenia było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki.

Od podatku istnienia STS Pomerania Szczecinek odnosi sukcesy we współzawodnictwie sportowym w kraju, a za sprawą Kamili Maciejonek również na arenie międzynarodowej.

 

Szkoleniem zajmują się Dorota i Andrzej Juniewicz. W roku szkolnym 2000/2001 za sprawą Przewodniczącego Rady Powiatu Wawrzyńca Romackiego w Zespole Szkół Agroekonomicznych w Swiątkach powstała klas skupiająca najlepszych naszych zawodników Monika Ganiec, Krystyna Zasławska czy Paweł Czupiel powodują, że Zespół Szkół w Świątkach odnosi szereg znaczących sukcesów w sporcie szkolnym.

 

Nawiązanie ściślejszej współpracy ze szkołą podstawową nr 6 w Szczecinku przysparza wiele zadowolenia zarówno dla sukcesów uczniów szkoły, a uzdolnionych adeptów lekkiej atletyki dla STS Pomerania. Za sprawą Czesław Szuniewicz duże starania skierowane są na rozwój biegów na orientację w Szkole Podstawowej nr 4 i nr 6. W Szczecinku zaczęto organizować zawody pokazowe i czynione są próby popularyzacji tej niezwykle widowiskowej i interesującej dyscypliny sportu.

 

Rok szkolny 2003/2004 to rozpoczęcie współpracy z Gimnazjum nr 1 im Zjednoczonej Europy w Szczecinku. Rozpoczęta współpraca zaczyna przynosić efekty w postaci sukcesów w sporcie szkolnym i pojawieniem się wielu uzdolnionych zawodników czego efektem była jesień 2004.Rok 2004 to nowa forma działalności Stowarzyszenia 21 lipca 2004 Walne Zebranie Członków zmieniło statut, przystosowując go do wymogów organizacji pożytku publicznego. Nowa forma stowarzyszenia stwarza nowe wyzwania ukierunkowane na edukację i wychowanie. Stworzenie ośrodka sportowego umożliwi rozwój uzdolnionej ruchowo młodzieży.