Regulamin Halowych Zawodów Lekkoatletycznych „Szczecinecka Pięćdziesiątka”